Mokytojų kūrybinių darbų parodos


  Kursai

  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“

  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“

  Tema „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“

  Tema „Darbo patirtis ugdant  autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“

  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“. Iki balandžio 6 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“. Iki balandžio 6 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“. Iki balandžio 13 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“
  Tema „Įveikę mokyklinį nerimą, pagerinsime moksleivių mokymosi rezultatus“. Iki balandžio 13 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Įveikę mokyklinį nerimą, pagerinsime moksleivių mokymosi rezultatus“
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“. Iki balandžio 20 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“
  Tema „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“

  Mokytojų kūrybinių darbų parodos

  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Nuotolinio kurso „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas" mokytojų darba
  Andrius Gumuliauskas - Trečiadienis, 2018 sausio 31, 14:28
   

  2017 m. rudens nuotolinių kursų sesija. Daugiau apie nuotolinį kursą


   
  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Trečiadienis, 2017 spalio 11, 16:40
   

  Nuotolinio kurso „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai" mokytojų darbai

  2017 m. pavasario nuotolinių kursų sesija. Daugiau apie nuotolinį kursą