Mokytojų kūrybinių darbų parodos


  Kursai

  Tema „Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas“. Iki sausio 26 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Garso įrašymas, paruošimas ir naudojimas“.
  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“. Iki vasario 2 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
  Tema „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“. Iki vasario 9 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“. Iki vasario 23 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
  Tema „Tinklalapių kūrimo sistema WordPress“. Iki kovo 2 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Tinklalapių kūrimo sistema WordPress“
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“. Iki kovo 2 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“
  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“. Iki kovo 9 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt

  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“

  Tema „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“. Iki kovo 9 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt

  Tema „Darbo patirtis ugdant  autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“

  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“. Iki balandžio 6 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“. Iki balandžio 6 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“. Iki balandžio 13 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“
  Tema „Įveikę mokyklinį nerimą, pagerinsime moksleivių mokymosi rezultatus“. Iki balandžio 13 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Įveikę mokyklinį nerimą, pagerinsime moksleivių mokymosi rezultatus“
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“. Iki balandžio 20 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“
  Tema „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“. Iki balandžio 27 d. registracija svetainėje www.tinklas.lt
  Tema „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas“

  Mokytojų kūrybinių darbų parodos

  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Trečiadienis, 2017 spalio 11, 16:40
   

  Nuotolinio kurso „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai" mokytojų darbai

  2017 m. pavasario nuotolinių kursų sesija. Daugiau apie nuotolinį kursą


   
  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Antradienis, 2016 liepos 12, 10:57
   

  Nuotolinio kurso „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas" mokytojų darbai

  2016 m. pavasario nuotolinių kursų sesija


  Daugiau apie nuotolinį kursą