Mokytojų kūrybinių darbų parodos


  Kursai

  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
  Tema „Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilius“
  Tema „Mokymosi veiklos diferencijavimas pagal mokinių mokymosi stilius“
  Tema „Vaizdo pamokų kūrimas“
  Tema „Vaizdo pamokų kūrimas“
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
  Tema „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais“. Registracija iki balandžio 14 d.
  Tema „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais“
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“. Registracija iki balandžio 14 d.
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“
  Tema „Tarpdalykinė integracija su fizika“
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“

  Mokytojų kūrybinių darbų parodos

  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Antradienis, 2016 liepos 12, 10:57
   

  Nuotolinio kurso „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas" mokytojų darbai

  2016 m. pavasario nuotolinių kursų sesija


  Daugiau apie nuotolinį kursą

   
  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Antradienis, 2016 liepos 12, 10:56
   

  Nuotolinio kurso „Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas" mokytojų darbai

  2016 m. pavasario nuotolinių kursų sesija


  Daugiau apie nuotolinį kursą