Mokytojų kūrybinių darbų parodos


  Kursai

  Tema „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais“.
  Tema „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais“
  Tema „Kitokia teksto analizė mokykloje: teksto perskaitymo ir analizės strategijos, teksto „įveikimas“ dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais“. Iki rugsėjo 22 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Kitokia teksto analizė mokykloje: teksto perskaitymo ir analizės strategijos, teksto „įveikimas“ dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais“
  Tema „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas“. Iki rugsėjo 29 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt

  Tema „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas“

  Tema „Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – sėkmingos pamokos požymis“. Iki rugsėjo 29 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Į mokinį orientuotas pamokos uždavinys – sėkmingos pamokos požymis“
  Tema „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“. Iki spalio 6 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Vertinimas ir įsivertinimas pamokose“
  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“. Iki spalio 13 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Žaismingų metodinių priemonių kūrimas“
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“. Iki spalio 13 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Klasės valdymas, mokytojo pozicija bendraujant su mokiniais, tėvais, perdegimo prevencija“
  Tema „Tinklalapių kūrimo sistema WordPress“. Iki lapkričio 3 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Tinklalapių kūrimo sistema WordPress“
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“. Iki lapkričio 3 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“. Iki lapkričio 10 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Tradicinių ir modernių metodų dermė pamokoje“
  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“. Iki lapkričio 10 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Komandinio darbo aktualumas ir svarba mokyklos bendruomenei“
  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“. Iki lapkričio 17 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt

  Tema „Interaktyvūs pristatymai - kokybiškų pamokų pagrindas“

  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“. Iki lapkričio 24 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „HTML ir CSS tinklalapių kūrimo pagrindai visiems“
  Tema „Darbo patirtis ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“. Iki gruodžio 1 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt

  Tema „Darbo patirtis ugdant  autizmo spektro sutrikimų turinčius mokinius“

  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“. Iki gruodžio 1 d. dalyvių registracija internetu www.tinklas.lt
  Tema „Nuotraukų ir paveikslėlių redaktoriai paprastai ir aiškiai“

  Mokytojų kūrybinių darbų parodos

  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Antradienis, 2016 liepos 12, 10:57
   

  Nuotolinio kurso „Video kūrimas, redagavimas ir publikavimas" mokytojų darbai

  2016 m. pavasario nuotolinių kursų sesija


  Daugiau apie nuotolinį kursą

   
  Andrius Gumuliauskas paveikslėlis
  Mokytojų darbai
  Andrius Gumuliauskas - Antradienis, 2016 liepos 12, 10:56
   

  Nuotolinio kurso „Interaktyvių ir animuotų mokymo priemonių kūrimas" mokytojų darbai

  2016 m. pavasario nuotolinių kursų sesija


  Daugiau apie nuotolinį kursą